Úvod

POZOR

Poradenství (především pro studenty a zaměstnance UK) v době koronavirové krize probíhá z důvodů uzavření prostor UK on-line

- (nabízeno je poradenství a psychoterapie, on-line není možné realizovat diagnostiku)

- obracejte se v případě potřeby na tyto poradce: Hedvika Boukalová, Veronika Šporclová, Lenka Krejčová (primárně zaměření na výukové obtíže), Vlaďka Šnoblová, Iva Štětovská, Kristýna Krejčová (výchovné konzultace - jak se učit a celkově jak zvládat doma s dětmi v období karantény).

- Termín on-line konzultace je vhodné domluvit předem prostřednictvím e-mailového kontaktu


 • ÚVOD


Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší poradenská služba, která se obecně zaměřuje na :


 • psychologické poradenství, psychoterapeutická péče

 • krizová intervence

 • poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty)

 • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům

 • profesní poradenství

 • personální diagnostika

 • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)

 • poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky

 • poradenská činnost pro mimofakultní veřejnost


Poradenství pro vysokoškoláky je zákonnou povinností vysokých škol (Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Opatření rektora UK č. 9/2013).
Práce Psychologické poradny pro vysokoškoláky při katedře psychologie UK FF kontinuálně pokračuje od roku 1988, kdy poradna vznikla jako jedna z prvních v republice.
Poradenství je poskytováno zdarma v celém rozsahu studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Zájemci o poradenství z jiných fakult, vysokých škol i z řad veřejnosti poradenské konzultace hradí. Diagnostika je zpoplatněna pro všechny zájemce.

 • poradenská / terapeutická konzultace - 400 Kč

 • diagnostické vyšetření - 1000 až 2500 Kč - cena je stanovena předem na základě zakázky - zahrnuje úvodní rozhovor, vyšetření s použitím diagnostických nástrojů, vyhodnocení, vypracování zprávy a zpětnou vazbu zájemciDůležité!!! Pokud si s poradcem domluvíte konkrétní termín, ale na konzultaci se poté z nejrůznějších důvodů nemůžete dostavit, dejte mu o tom vědět, pokud možno s předstihem!