Hlavní činnosti

V akademickém roce 2021/22 poradna běží v omezeném režimu, řada poradců v souvislostí se změnami na katedře pschologie odchází, sledujte prosím časové možnosti jednotlivých poradců.


- Odkaz v rámci dokumentu Individuální poradenství a psychoterapie

- Odkaz v rámci dokumentu Interkulturní adaptace

- Odkaz v rámci dokumentu Krizová intervence- Poradenství (především pro studenty a zaměstnance UK) v době po koronavirové krizi může probíhat osobně či on-line formou - je to na dohodě s konkrétním poradcem

- Termín případn on-line konzultace je vhodné domluvit předem prostřednictvím e-mailového kontaktuIndividuální poradenství a psychoterapie

* PhDr. Ivana Goláňová

Individuální psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence. Zvládání nálad, úzkostí či vzteku. Kulturní adaptace. Osobnostní i vztahové obtíže. Poly-aware, LGBTQIA-friendly. Možnost jednorázové podpory i opakovaného kontaktu.


 • Možnost konzultace v angličtině nebo španělštině.

 • Konzultace objednávejte na emailu: Mail 

 • Aktuálně pouze online* Mgr. Alexandra Hrouzková

Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající v oblasti partnerských vztahů a sexuality.

Poradenství při pocitech sníženého sebevědomí a trémy.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  , konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1

 • Aktuálně nepřijímá nové klienty.

* PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Základní poradenství v oblasti mezilidských vztahů a práce se stresem.

 • Domluva v konzultačních hodinách a na mailu: Mail 

 • Aktuálně nabízí pouze jednorázové konzultace.* Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající s poruchou autistického spektra a/nebo s poruchou osobnosti (zvládání zátěže, nácvik autoregulačních strategií, rozvíjení sociálně - komunikačních dovedností, podpora ve stresových situacích, psychologické poradenství při podezření na PAS). Konzultace probíhají v místnosti 142b, Celetná 20, Praha 1


 • Poradenské služby: termín konzultace po předchozí dohodě.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 
* Mgr. Pavla Tefelnerová

Individuální psychologické poradenství a krizová intervence. Podpora při zvládání náročných životních situací a výzev spojených nejen se studiem, vyrovnávání se se stresem, nácvik relaxačních technik. Domluva na formě i frekvenci spolupráce probíhá na prvním setkání - možnost jednorázové podpory i opakovaného kontaktu.


 • Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1

 • Konzultace objednávejte na emailu: Mail 

 • Aktuálně nepřijímá nové klienty.


Interkulturní adaptace* PhDr. Ivana Goláňová

Individuální psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence. Zvládání nálad, úzkostí či vzteku. Kulturní adaptace. Osobnostní i vztahové obtíže. Poly-aware, LGBTQIA-friendly. Možnost jednorázové podpory i opakovaného kontaktu.


 • Možnost konzultace v angličtině nebo španělštině.

 • Konzultace objednávejte na emailu: Mail 

 • Aktuálně pouze online
Krizová intervence * Mgr. Pavla Tefelnerová


Individuální psychologické poradenství a krizová intervence. Podpora při zvládání náročných životních situací a výzev spojených nejen se studiem, vyrovnávání se se stresem, nácvik relaxačních technik. Domluva na formě i frekvenci spolupráce probíhá na prvním setkání - možnost jednorázové podpory i opakovaného kontaktu. 


 • Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1

 • Konzultace objednávejte na emailu: Mail 

 • Aktuálně nepřijímá z kapacitních důvodů nové klienty.


* PhDr. Ivana Goláňová


Individuální psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence. Zvládání nálad, úzkostí či vzteku. Kulturní adaptace. Osobnostní i vztahové obtíže. Poly-aware, LGBTQIA-friendly. Možnost jednorázové podpory i opakovaného kontaktu.


 • Možnost konzultace v angličtině nebo španělštině.

 • Konzultace objednávejte na emailu: Mail 

 • Aktuálně pouze online