Individuální poradenství a psychoterapie

* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda. Podpora, psychologické poradenství a terapie jsou poskytovány také obětem násilných trestných činů či jejich blízkým. Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci).


 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.

PhDr. Vendula Junková

S koncem roku 2014 ukončila svoji poradenskou činnost i svou funkci garanta v Psychologickém poradenském centru FF UK při katedře psychologie.

Kontakt na PhDr. Junkovou je: Mail 


* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě,

  na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.


* Mgr. Alexandra Hrouzková

Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající v oblasti partnerských vztahů a sexuality.

Poradenství při pocitech sníženého sebevědomí a trémy.

 • Poradenské služby zpravidla: středa od 9 do 12 hodin.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673, konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1


* PhDr. Daniela Šiffelová

Momentálně na mateřské dovolené, tudíž nekonzultuje!

Individuální psychologické poradenství a psychoterapeutické služby pro dospělé a dospívající zaměřené na sebepoznání a rozvoj osobnosti, podporu při zvládání zátěže a řešení osobních či mezilidských problémů.

 • Poradenské služby: zpravidla v pátek 10-12 hod, na adrese Celetná 20, v místnosti 142a

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail 


* Mgr. Lenka Tichotová

Poradenství, psychoterapie, krizová intervence, osobní rozvoj a koučing. Zaměření mimo jiné na oblast mezilidských vztahů, osobních potíží, potíží se studiem, potíže závažně či dlouhodobě nemocných a jejich blízkých a problémy v sexuální oblasti. Je možné pracovat i s párem či rodinou

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail 


* PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Základní poradenství v oblasti mezilidských vztahů a práce se stresem.

 • Domluva v konzultačních hodinách a na mailu: Mail 


* Mgr. Erika Panenková

Individuální, párové i rodinné konzultace z oblasti mezilidských vztahů, krizové intervence, problematiky psychosomatické či studijně-profesní. Práce pomocí terapeutického rozhovoru, koučování a hypnózy.

 • Termín dle předchozí domluvy v Celetná 20 místnost 207a - v současnosti NEKONZULTUJE

 • objednávejte na Mail 


* Mgr. Michaela Veselá

Individuální a rodinná terapie, krizová intervence. Dále poradenství pro rodiny s dětmi s výukovými a výchovnými obtížemi. Služba je přístupna také v českém znakovém jazyce.

 • Psychologické služby zpravidla ve čt: 9:00-15:00. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 


* Mgr. Daniela Hodurová


Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající zaměřené na zvládání úzkostných a stresových poruch. Dále také podpora a terapie pro oběti násilných trestných činů či jejich blízké. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1

 • Poradenské služby: termín konzultace dle předchozí dohody. Možno i víkendy.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail * Mgr. Lucia Hrešková

Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich so zameraním na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti, podpora pri zvládaní záťaže, profesné poradenstvo a riešenie osobných či medziľudských vzťahov.

Psychodiagnostické vyšetrenie k objasneniu duševného stavu človeka, jeho schopností, silných a slabých stránok.

 • Termín konzultácie na základe e-mailovej dohody, na adrese Celetná 20, v miestnosti 207A.

 • Email: Mail * PhDr. Lenka Vlášková

Individuální poradenství pro dospělé v oblasti partnerských vztahů, osobního rozvoje, zvládání krizových situací, krizová intervence, psychická pomoc pro oběti trestné činnosti. Poradenství v situaci, kdy zemře blízká osoba. Konzultace k pracovní problematice - zvládání situací přijímacích pohovorů, poradenství v oblasti  mezilidských vztahů a konfliktů na pracovišti. 


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail * Mgr. Andrea Kučerová

Individuální poradenství pro dospělé a dospívající v oblasti studijních potíží, partnerských vztahů a osobního rozvoje. Zvládání krizových situací, krizová intervence.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail * Mgr. Vladěna Šnoblová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Adaptace na zátěžová období a náročné situace, osobní rozvoj. Práce s motivací a změnou. Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail 


Děti a rodina

* PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro učitele a rodiny s dětmi s výchovnými problémy

Podpora a pomoc učitelům a lektorům (interakce a komunikace se skupinou či jednotlivci), individuální či týmové supervize

 • Poradenské služby: termíny dle předchozí dohody.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 663.* Mgr. Michaela Veselá

Individuální a rodinná terapie, krizová intervence. Dále poradenství pro rodiny s dětmi s výukovými a výchovnými obtížemi. Služba je přístupna také v českém znakovém jazyce.

 • Psychologické služby zpravidla ve čt: 9:00-15:00. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 


* PhDr. Václav Mertin

Psychologické  poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Vstup dítěte do mateřské nebo základní školy, specifické poruchy učení, ADHD, volba vzdělávací cesty, problémy v komunikaci rodiny a školy, domácí vzdělávání, komplikace u dětí při rodinných nesnázích, v období rozvodu a po rozvodu, střídavá péče.

Psychologické poradenství pro studenty (uchazeče o studium) FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami – modifikace studia (modifikace přijímacích zkoušek).

 • Poradenské služby: termín dle předchozí dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 327.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.


* PhDr. Daniela Šiffelová

- Momentálně na mateřské dovolené, tudíž nekonzultuje!

Individuální psychologické poradenství a psychoterapeutické služby pro dospělé a dospívající zaměřené na sebepoznání a rozvoj osobnosti, podporu při zvládání zátěže a řešení osobních či mezilidských problémů.

 • Poradenské služby: zpravidla v pátek 10-12 hod, na adrese Celetná 20, v místnosti 142a

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail 


* Mgr. Lenka Tichotová

Poradenství, psychoterapie, krizová intervence, osobní rozvoj a koučing. Zaměření mimo jiné na oblast mezilidských vztahů, osobních potíží, potíží se studiem, potíže závažně či dlouhodobě nemocných a jejich blízkých a problémy v sexuální oblasti. Je možné pracovat i s párem či rodinou

 • Poradenské služby v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail Studium* PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Diagnostika a poradenství pro vysokoškolské studenty s dyslexií a dalšími poruchami učení. V rámci poradenství modifikace studia (styly učení, využití IT pro jedince s dyslexií, organizace času apod.) i modifikace průběhu zkoušek, zejména jazykových (v kooperaci s JC FF UK).

Poradenství pro vyučující studentů s poruchami učení.

 • Poradenské služby: zpravidla středa od 17 do 19 hod.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.


* PhDr. Václav Mertin

Psychologické  poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Vstup dítěte do mateřské nebo základní školy, specifické poruchy učení, ADHD, volba vzdělávací cesty, problémy v komunikaci rodiny a školy, domácí vzdělávání, komplikace u dětí při rodinných nesnázích, v období rozvodu a po rozvodu, střídavá péče.

Psychologické poradenství pro studenty (uchazeče o studium) FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami – modifikace studia (modifikace přijímacích zkoušek).

 • Poradenské služby: termín dle předchozí dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 327.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě, na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.


Návykové látky* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda.

 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.


Interkulturní adaptace

* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda. Podpora, psychologické poradenství a terapie jsou poskytovány také obětem násilných trestných činů či jejich blízkým. Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci).


 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.Pedagogicko-psychologické poradenství

* PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro učitele a rodiny s dětmi s výchovnými problémy

Podpora a pomoc učitelům a lektorům (interakce a komunikace se skupinou či jednotlivci), individuální či týmové supervize

 • Poradenské služby: termíny dle předchozí dohody.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 663.


Krizová intervence

* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě, na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.* Mgr. Vladěna Šnoblová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Adaptace na zátěžová období a náročné situace, osobní rozvoj. Práce s motivací a změnou. Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail * Mgr. Andrea Kučerová


Individuální poradenství pro dospělé a dospívající v oblasti studijních potíží, partnerských vztahů a osobního rozvoje. Zvládání krizových situací, krizová intervence.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail 
* Mgr. Lenka Tichotová

Poradenství, psychoterapie, krizová intervence, osobní rozvoj a koučing. Zaměření mimo jiné na oblast mezilidských vztahů, osobních potíží, potíží se studiem, potíže závažně či dlouhodobě nemocných a jejich blízkých a problémy v sexuální oblasti. Je možné pracovat i s párem či rodinou

 • Poradenské služby:

  v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail 


* Mgr. Erika Panenková

Individuální, párové i rodinné konzultace z oblasti mezilidských vztahů, krizové intervence, problematiky psychosomatické či studijně-profesní. Práce pomocí terapeutického rozhovoru, koučování a hypnózy.

 • Termín dle předchozí domluvy v Celetná 20 místnost 207a - v současnosti NEKONZULTUJE

 • objednávejte na Mail * Mgr. Michaela Veselá


Individuální a rodinná terapie, krizová intervence. Dále poradenství pro rodiny s dětmi s výukovými a výchovnými obtížemi. Služba je přístupna také v českém znakovém jazyce.

 • Psychologické služby zpravidla ve čt: 9:00-15:00. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail