Hlavní činnosti


- Odkaz v rámci dokumentu Individuální poradenství a psychoterapie

- Odkaz v rámci dokumentu Děti a rodina

- Odkaz v rámci dokumentu Studium

- Odkaz v rámci dokumentu Interkulturní adaptace

- Odkaz v rámci dokumentu Návykové látky

- Odkaz v rámci dokumentu Pedagogicko-psychologické poradenství

- Odkaz v rámci dokumentu Krizová intervence- Poradenství (především pro studenty a zaměstnance UK) v době po koronavirové krizi může stále někdy probíhat on-line formou - je to na dohodě s konkrétním poradcem

- Termín případn on-line konzultace je vhodné domluvit předem prostřednictvím e-mailového kontaktuIndividuální poradenství a psychoterapie

* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda. Podpora, psychologické poradenství a terapie jsou poskytovány také obětem násilných trestných činů či jejich blízkým. Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci).


 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.PhDr. Vendula Junková

S koncem roku 2014 ukončila svoji poradenskou činnost i svou funkci garanta v Psychologickém poradenském centru FF UK při katedře psychologie.

Kontakt na PhDr. Junkovou je: Mail 


* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě,

  na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.


* Mgr. Alexandra Hrouzková

Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající v oblasti partnerských vztahů a sexuality.

Poradenství při pocitech sníženého sebevědomí a trémy.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  , konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1


* Mgr. et Mgr. Jan Jaroš

Psychologické poradenství, krizová intervence a psychologický koučink. Konzultace v oblasti zvládání náročných životních situací, work-life balance, a osobního rozvoje. (Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce).  

 • Termíny a místo konzultace na základě emailové dohody. 

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail 


* Mgr. Klára Záplatová

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Možnost krátkodobé i déletrvající spolupráce. Práce se stresem, traumatem, adaptace na náročné životní situace, možnost osobního rozvoje a sebepoznání. 

 • Služby poskytovány po předchozí e-mailové domluvě.

 • E-mail: Mail 


* PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Základní poradenství v oblasti mezilidských vztahů a práce se stresem.

 • Domluva v konzultačních hodinách a na mailu: Mail 


* Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající s poruchou autistického spektra a/nebo s poruchou osobnosti (zvládání zátěže, nácvik autoregulačních strategií, rozvíjení sociálně - komunikačních dovedností, podpora ve stresových situacích, psychologické poradenství při podezření na PAS). Konzultace probíhají v místnosti 142b, Celetná 20, Praha 1


 • Poradenské služby: termín konzultace po předchozí dohodě.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 


Mgr. Pavlína Soukupová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence při překonávání zátěžových situací a akutních stavů. Konzultace bude přizpůsobená charakteru potíží, v rámci kontaktu je možné zaměřit se na sebepoznání a osobní rozvoj,  adaptaci na změny, zvládání úzkostných stavů a jiných osobních, psychických a mezilidských problémů. Možnost krátkodobé a i dlouhodobější spolupráce dle domluvy.

 • Poradenské služby k dispozici v různých termínech dle dohody.

 • Ke konzultaci se můžete objednat prostřednictvím emailu Mail  .


* Mgr. Daniela Hodurová


Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé a dospívající zaměřené na zvládání úzkostných a stresových poruch. Dále také podpora a terapie pro oběti násilných trestných činů či jejich blízké. Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1

 • Poradenské služby: termín konzultace dle předchozí dohody. Možno i víkendy.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail * Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich so zameraním na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti, podpora pri zvládaní záťaže, profesné poradenstvo a riešenie osobných či medziľudských vzťahov.

Psychodiagnostické vyšetrenie k objasneniu duševného stavu človeka, jeho schopností, silných a slabých stránok.

 • Termín a místo konzultácie na základe e-mailovej dohody.

 • Email: Mail 
* Mgr. Vladěna Šnoblová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Adaptace na zátěžová období a náročné situace, osobní rozvoj. Práce s motivací a změnou. Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail * Mgr. Andrea Šíchová

Individuální poradenství, psychoterapie a krizová intervence. Konzultace v oblasti zvládání náročných životních situací a potíží při rozhodování. Dále oblast práce se stresem a techniky mindfulness. 


 • Konzultace na základě předchozí e-mailové domluvy. 

 • E-mail: Mail Děti a rodina

* PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro učitele a rodiny s dětmi s výchovnými problémy

Podpora a pomoc učitelům a lektorům (interakce a komunikace se skupinou či jednotlivci), individuální či týmové supervize

 • Poradenské služby: termíny dle předchozí dohody.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 663.* PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro rodiče a učitele dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či výchovnými obtížemivedení učitelů v oblasti práce se školní třídouzákladní individuální i rodinné poradenství zaměřené na zvládání psychické zátěže.

 • Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 


* PhDr. Václav Mertin

Psychologické  poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Vstup dítěte do mateřské nebo základní školy, specifické poruchy učení, ADHD, volba vzdělávací cesty, problémy v komunikaci rodiny a školy, domácí vzdělávání, komplikace u dětí při rodinných nesnázích, v období rozvodu a po rozvodu, střídavá péče.

Psychologické poradenství pro studenty (uchazeče o studium) FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami – modifikace studia (modifikace přijímacích zkoušek).

 • Poradenské služby: termín dle předchozí dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 327.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.


Studium* PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Diagnostika a poradenství pro vysokoškolské studenty s dyslexií a dalšími poruchami učení. V rámci poradenství modifikace studia (styly učení, využití IT pro jedince s dyslexií, organizace času apod.) i modifikace průběhu zkoušek, zejména jazykových (v kooperaci s JC FF UK).

Poradenství pro vyučující studentů s poruchami učení.

 • Poradenské služby: zpravidla středa od 17 do 19 hod.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.


* PhDr. Václav Mertin

Psychologické  poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Vstup dítěte do mateřské nebo základní školy, specifické poruchy učení, ADHD, volba vzdělávací cesty, problémy v komunikaci rodiny a školy, domácí vzdělávání, komplikace u dětí při rodinných nesnázích, v období rozvodu a po rozvodu, střídavá péče.

Psychologické poradenství pro studenty (uchazeče o studium) FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami – modifikace studia (modifikace přijímacích zkoušek).

 • Poradenské služby: termín dle předchozí dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 327.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 669.* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě, na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.* Mgr. Tereza Kolečková

Pedagogicko - psychologické poradenství pro rodiče, učitele a vysokoškolské studenty ve spojení se vzdělávacím procesem. Profesní poradenství, individuální poradenství a krizová intervence při zvládání osobních problémů. 

 • Poradenské služby: termín a místo konzultace dle předchozí emailové dohody. Možné i víkendy. 

 • Konzultace objednávejte předem na Mail 


Návykové látky* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda.

 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.


Interkulturní adaptace

* PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie. V rámci kontaktu je možné řešit i problémy s návykovými látkami a návykovým chováním – ať už se zmíněná problematika týká konzultující osoby či někoho z okolí – partnera, blízké osoby, příbuzného, kamaráda. Podpora, psychologické poradenství a terapie jsou poskytovány také obětem násilných trestných činů či jejich blízkým. Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci).


 • Poradenské služby: zpravidla čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě e-mailové dohody, na adrese Celetná 20, v místnosti 308b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 675.Pedagogicko-psychologické poradenství

* PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro učitele a rodiny s dětmi s výchovnými problémy

Podpora a pomoc učitelům a lektorům (interakce a komunikace se skupinou či jednotlivci), individuální či týmové supervize

 • Poradenské služby: termíny dle předchozí dohody.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 663.* PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologické poradenství pro rodiče a učitele dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či výchovnými obtížemivedení učitelů v oblasti práce se školní třídouzákladní individuální i rodinné poradenství zaměřené na zvládání psychické zátěže.

 • Konzultace probíhají v místnosti 207a, Celetná 20, Praha 1.

 • Konzultace objednávejte předem na: Mail 
* Mgr. Tereza Kolečková

Pedagogicko - psychologické poradenství pro rodiče, učitele a vysokoškolské studenty ve spojení se vzdělávacím procesem. Profesní poradenství, individuální poradenství a krizová intervence při zvládání osobních problémů. 

 • Poradenské služby: termín a místo konzultace dle předchozí emailové dohody. Možné i víkendy. 

 • Konzultace objednávejte předem na Mail Krizová intervence

* PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Individuální konzultace a klinické intervence při zvládání osobních i mezilidských problémů a krizí (jednorázové setkání či krátkodobé vedení klienta)

Studijní a profesní poradenství, personální diagnostika.

 • Poradenské služby: v různých termínech po předchozí e-mailové domluvě, na adrese Celetná 20, v místnosti 142b.

 • Konzultace předem objednávejte e-mailem: Mail  či telefonicky 221 619 673.* Mgr. Vladěna Šnoblová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Adaptace na zátěžová období a náročné situace, osobní rozvoj. Práce s motivací a změnou. Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce.


 • Konzultace na základě předchozí emailové domluvy, na adrese Celetná 20, v místnosti 207A

 • Email: Mail 


* Mgr. et Mgr. Jan Jaroš

Psychologické poradenství, krizová intervence a psychologický koučink. Konzultace v oblasti zvládání náročných životních situací, work-life balance, a osobního rozvoje. (Možnost krátkodobé i dlouhodobější spolupráce).  


 • Termíny a místo konzultace na základě emailové dohody. 

 • Email: Mail * Mgr. Andrea Šíchová


Individuální poradenství, psychoterapie a krizová intervence. Konzultace v oblasti zvládání náročných životních situací a potíží při rozhodování. Dále oblast práce se stresem a techniky mindfulness. 


 • Konzultace na základě předchozí e-mailové domluvy. 

 • E-mail: Mail 
* Mgr. Tereza Kolečková

Pedagogicko - psychologické poradenství pro rodiče, učitele a vysokoškolské studenty ve spojení se vzdělávacím procesem. Profesní poradenství, individuální poradenství a krizová intervence při zvládání osobních problémů. 

 • Poradenské služby: termín a místo konzultace dle předchozí emailové dohody. Možné i víkendy. 

 • Konzultace objednávejte předem na Mail 
* Mgr. Klára Záplatová

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie, krizová intervence. Možnost krátkodobé i déletrvající spolupráce. Práce se stresem, traumatem, adaptace na náročné životní situace, možnost osobního rozvoje a sebepoznání. 

 • Služby poskytovány po předchozí e-mailové domluvě.

 • E-mail: Mail * Mgr. Pavlína Soukupová

Individuální poradenství a psychoterapie, krizová intervence při překonávání zátěžových situací a akutních stavů. Konzultace bude přizpůsobená charakteru potíží, v rámci kontaktu je možné zaměřit se na sebepoznání a osobní rozvoj,  adaptaci na změny, zvládání úzkostných stavů a jiných osobních, psychických a mezilidských problémů. Možnost krátkodobé a i dlouhodobější spolupráce dle domluvy.

 • Poradenské služby k dispozici v různých termínech dle dohody.

 • Ke konzultaci se můžete objednat prostřednictvím emailu Mail