aktuality

V akademickém roce 2021/22 běží poradna v omezeném režimu, sledujte prosím aktuální vytížení poradců.


Od února 2016 se mění sídlo Psychologického poradenského centra FF UK v Praze, nově je jím Celetná ulice 20, Praha 1.


Konkrétní místnost, kde bude konzultace probíhat, je uvedena u jednotlivých poradců, pokud tam uvedena není, oznámí Vám místo konzultace poradce v rámci domlouvání termínu - někdy je třeba prostory přizpůsobit povaze zakázky a počtu klientů.
V návaznosti na psychologické poradenské služby poskytované katedrou psychologie FF UK v Praze vzniká Psychologické poradenské centrum FF UK v Praze, které rozšiřuje své působení a nabízí odborné konzultace a poradenství v těchto oblastech:· Psychologické poradenství pro studenty FF UK (základní psychologické poradenství a psychoterapeutické služby zaměřené na problematiku partnerských vztahů, na preventivní poradenskou činnosti, případně na diagnostiku osobnosti, problémy s návykovými látkami a návykovým chování, dále specializované na studijní problémy a zvládání nároků vysokoškolského studia). Převažuje individuální forma poradenských služeb, je možná i rodinná psychoterapie.· Poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek u uchazečů a následně samotného studia u studentů). Poradenství pro učitele studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.Poradenství pro pracovníky FFUK a jejich rodinné příslušníky včetně poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech (vstup dítěte do mateřské nebo základní školy, specifické poruchy učení, ADHD, volba vzdělávací cesty, problémy v komunikaci rodiny a školy, domácí vzdělávání, komplikace u dětí při rodinných nesnázích, v období rozvodu a po rozvodu, střídavá péče).


Poradenství je poskytováno zdarma studentům, zaměstnancům Filozofické fakulty a jejich rodinným příslušníkům. Ceny pro ostatní zájemce o poradenství a diagnostiku jsou:

  • poradenská / terapeutická konzultace - 400 Kč

  • diagnostické vyšetření vč. zprávy - 1000 až 2500 Kč - cena je stanovena předem na základě zakázky